Топас Україна

FLEXIDIBLOK

Flexidiblok – комплексне очисне спорудження з двома і більше SBR реакторами (активаційними резервуарами) з почергової роботою, яка має грубу передочистку (решітки або барабанне сито) й ілосбірника. Роботою споруди управляє центральний комп’ютер, який оптимізує його роботу в залежності від кількості і якості стічних вод. Flexidiblok пропонуються зазвичай для обсягів від 500ЕЖ (еквівалентні жителі), що відповідає 75 м3/добу, причому верхня межа не обмежена. Блок управління дає можливість дистанційної передачі даних і повне дистанційні управління.

Технологія

   Стічні води надходять в резервуар грубої очистки, де осідає пісок і на механічних решітках видаляються інші грубі нечистоти і сміття. Предочіщенная вода потрапляє в розподільний резервуар, де знаходиться два електроклапана – по одному для кожного з SBR реакторів.
   Після закінчення наповнення реактора в ньому починається біологічне очищення – активація, яка забезпечує біологічне (часткове) видалення фосфору, азоту і органічного забруднення. Після активації в реакторі починається осадження мулу, потім починається відкачка чистої води через пісочний фільтр і відкачування надлишкового мулу в мулонакопичувач. Після цього циклу очищення закінчується і реактор підготовлений до чергового циклу, обидва реактора працюють по черзі. Технологія очищення стічних вод дозволяє домогтися дуже високого ступеня очищення.
   Залежно від кількості вступників вод комп’ютер автоматично оптимізує роботу системи в широкому діапазоні від 5-200% проектної потужності. При малих притоках в системі залишається така кількість очищеної води, яка необхідна для забезпечення оптимальних умов біологічних процесів. Одночасно автоматично знижується споживання електроенергії в залежності від зниження вступників стоків.
Залежних від кількості вступніків вод комп’ютер автоматично оптімізує роботу системи в широкому діапазоні від 5-200% проектної потужності. При малих притоках в системе залішається така Кількість очіщеної води, яка необхідна для забезпечення оптимальних умов біологічних процесів. Одночасно автоматично зніжується споживання електроенергії в залежності від зниженя вступніків стоків.

УОСВ Флексідіблок 200 м3/добу

Розріз А1

План надземного поверху

План підземного поверху